เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม.2018-08-21
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ซ.สุขุทวิท 20 จังหวัดกรุงเทพมหานคร2018-07-09
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา มาริส จอมเทียน จังหวัดเชียงใหม่2018-06-30
.....................................................
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โรงแรมริชมอนด์ - สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี2018-06-05
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่2018-06-02
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี2018-05-21
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ทตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2018-05-09
.....................................................
   เอกสารบรรยายประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง" ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ2018-04-24
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร2017-12-25
.....................................................
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี2017-08-30
.....................................................
   เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี2017-07-13
.....................................................
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่ออนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมที เค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร2017-07-11
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]