ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ศูนย์กฎหมาย) ตำแหน่งนิติกร 2018-08-02
.....................................................
   ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ตำแหน่งนิติกร 2018-06-23
.....................................................
   ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สธ.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลุยจับ "แบ่งขายบุหรี่" กลางเมืองนครปฐม2018-08-17
.....................................................
   เชือดไก่ให้ลิงดู จับ ?แบ่งขายบุหรี่? กลางเมืองนครปฐม2018-08-17
.....................................................
   สธ. ลุยจับร้านค้า "แบ่งขายบุหรี่" กลางเมืองนครปฐม..2018-08-17
.....................................................
   สาธารณสุข ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลุยจับ ?แบ่งขายบุหรี่? กลางเมืองนครปฐม2018-08-17
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนหลังฝนตกหลายพื้นที่มีน้ำขัง อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แนะยึดหลัก ?3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค? เผยสัปดาห์เดียวมีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 3.3 พันราย2018-08-15
.....................................................
   สำรวจพยาธิทั่วประเทศทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ค้นพบ "วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ" ไขความลับช่วยชีวิตชาวอิสานนับล้าน2018-08-15
.....................................................
   คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ มิติใหม่ของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค...2018-08-15
.....................................................
   โรคเมลิออยโดสิส จากการสัมผัสดินหรือน้ำป้องกันด้วย ใส่บูทยาว ดื่มน้ำต้มสุก2018-08-15
.....................................................
   สธ. เตรียมประกาศใช้อนุบัญญัติ 5 ฉบับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 25602018-08-15
.....................................................
   กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 171 (วันที่ 5-11 สิงหาคม 2561)2018-08-15
.....................................................
   วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก XDR-TB "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย"2018-08-15
.....................................................
   สธ. เดินหน้า ?ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา? เน้นคัดกรองและบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ตั้งเป้าคัดกรอง 3 ล้านคน2018-08-15
.....................................................
   กรมควบคุมโรคตรวจพื้นที่ปลอดบุหรี่ ย้ำเจ้าของสถานที่ปล่อยคนสูบ มีความผิดด้วย2018-08-15
.....................................................
   กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ย่านประตูน้ำ ตรวจเข้มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่...2018-08-15
.....................................................
   กรมควบคุมโรค ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านประตูน้ำ กวดขันห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่2018-08-15
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/7 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 Next Last