วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจุบัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร2018-08-17
.....................................................
   การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 25612018-08-17
.....................................................
   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งสื่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ไทย ให้แก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์2018-08-15
.....................................................
   เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานและนโยบายแนวทางของกรมควบคุมโรคในการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบสำหรับนิติกรและผู้ปฎิบัติหน้าที่นิติกรในสังกัดสำนักงานสาธรณสุข2018-08-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ขอนำเสนอหนึ่งในตัวอย่างความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประเทศไทย ลุงจุ่น นายสัญชัย ตุลาบดี2018-08-15
.....................................................
   ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการจัดเขตปลอดบุหรี่และชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ณ ย่านตลาดประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ2018-08-15
.....................................................
   ศูนย์กฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับพี่โอ (นายสุดเขต สาต้นวงศ์) นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มนิติกรรมสัญญา ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค2018-08-15
.....................................................
   วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์กฎหมาย จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานของศูนย์กฎหมายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค2018-08-02
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายขอขอบพระคุณพี่แตน กัลยาณมิตรแห่งสคร 11 เมืองนครศรีธรรมราช ที่มอบอภินันทนาการเป็นมังคุดรสเลิศจากแดนใต้ พวกเราชาวศูนย์กฎหมายจะใช้พลังมังคุดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานเพื่อกรมควบคุมโรคต่อไป2018-07-31
.....................................................
   วันที่ (25 กรกฎาคม 2561) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2018-07-31
.....................................................
   เช้าวันที่ (25 กรกฎาคม 2561) ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ บริเวณโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค2018-07-31
.....................................................
   เช้าวันที่ (25 กรกฎาคม 2561) ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี2018-07-31
.....................................................
   กรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังโรคปอดบวมโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ข้อมูลปีนี้พบผู้ป่วยใน 2 กลุ่มนี้รวมกว่า 8.4 หมื่นราย2018-07-31
.....................................................
   จบลงแล้วสำหรับงาน "สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี เข้าสู่ 100 ปี" ในโอกาศ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี2018-07-31
.....................................................
   ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา2018-07-13
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/11 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last