ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
สำนักงาน : 0-2590-3318
โทรสาร : 0-2590-3322

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอสื่อฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

10381376
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บสำนัก

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กฎหมาย โดยกลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU)
..............................................
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินงานในช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558"
..............................................
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนธร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
..............................................

  เพิ่มเติม

Facebook ศูนย์กฏหมาย

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบเว็บไซต์
มาก
พอใช้
น้อย

ติดต่อเรา


ศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค
อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ 88/21
หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903318
โทรสาร 02-5903322