ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
สำนักงาน : 0-2590-3318
โทรสาร : 0-2590-3322

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอสื่อฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

13478705
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บสำนัก

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์กฎหมาย ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จำนวน 5 แนวปฏิบัติ และซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 2 กองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
..............................................
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "วินัยการปฏิบัติงานของข้าราชการ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
..............................................
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์กฎหมายจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของศูนย์กฎหมาย ณ ห้องประชุมสุรินทร์พินิจพงศ์ อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
..............................................

  เพิ่มเติม

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ศูนย์กฎหมาย)
..............................................
ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ศูนย์กฎหมาย)
..............................................
ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และนักวิชาการเงินและบัญชี
..............................................
ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ตำแหน่งนิติกร
..............................................

  เพิ่มเติม

Facebook ศูนย์กฏหมาย

VDO Clip

VTR คุณปู ไปรยา ร่วมถ่ายปฏิทินกับผู้ป่วยโรคเรื้อน

หนุ่มๆครับ สาวๆ กฟผ.มีอะไรจะมาบอก

  เพิ่มเติม

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบเว็บไซต์
มาก
พอใช้
น้อย

ติดต่อเรา


ศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค
อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ 88/21
หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903318
โทรสาร 02-5903322