ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
สำนักงาน : 0-2590-3318
โทรสาร : 0-2590-3322

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอสื่อฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

12015819
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บสำนัก

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กฎหมายร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2561
..............................................
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตจอมทอง ได้ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ พื้นที่เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางกอกใหญ่ และเข
..............................................
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานเขตตลิ่งชันและสำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ พื้นที่เขตตลิ่งชันและพื้นที่เขตทวีวัฒนา ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
..............................................

  เพิ่มเติม

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
..............................................
ไฟล์วิทยากรประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง" ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
..............................................
เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า โวยเสวนาบุหรี่ไฟฟ้าบิดเบือน-ไม่เป็นกลาง
..............................................

  เพิ่มเติม

Facebook ศูนย์กฏหมาย

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบเว็บไซต์
มาก
พอใช้
น้อย

ติดต่อเรา


ศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค
อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ 88/21
หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903318
โทรสาร 02-5903322