ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
สำนักงาน : 0-2590-3318
โทรสาร : 0-2590-3322

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอสื่อฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

9635568
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บสำนัก

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารกรมอนามัย
..............................................
การประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
..............................................
ศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานเขตพระนคร ได้ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ณ พื้นที่เขตพระนคร
..............................................

  เพิ่มเติม

Facebook ศูนย์กฏหมาย

VDO Clip

พ.ร.บ.ยาสูบคุมเข้มบุหรี่บังคับใช้วันแรก (04-07-60)

หนุ่มๆครับ สาวๆ กฟผ.มีอะไรจะมาบอก

  เพิ่มเติม

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบเว็บไซต์
มาก
พอใช้
น้อย

ติดต่อเรา


ศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค
อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ 88/21
หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903318
โทรสาร 02-5903322