ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
สำนักงาน : 0-2590-3318
โทรสาร : 0-2590-3322

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอสื่อฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

11692276
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บสำนัก

ข่าวกิจกรรม

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และคอนเสิร์ต ปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้" ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่
..............................................
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 2 สำนัก ร่วมกันติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
..............................................
นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร นิติกรศูนย์กฎหมายได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานในสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
..............................................

  เพิ่มเติม

Facebook ศูนย์กฏหมาย

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบเว็บไซต์
มาก
พอใช้
น้อย

ติดต่อเรา


ศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค
อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ 88/21
หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903318
โทรสาร 02-5903322