ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย


นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย
สำนักงาน : 0-2590-3318
โทรสาร : 0-2590-3322

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มขอสื่อฯ

 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

14150203
เริ่มนับวันที่ 23 เมษายน 2558

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาข้อมูลทั่วโลก
ค้นหาข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บสำนัก

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจุบัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
..............................................
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
..............................................
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งสื่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ไทย ให้แก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
..............................................

  เพิ่มเติม

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ศูนย์กฎหมาย) ตำแหน่งนิติกร
..............................................
ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ ตำแหน่งนิติกร
..............................................
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สธ.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลุยจับ "แบ่งขายบุหรี่" กลางเมืองนครปฐม
..............................................
เชือดไก่ให้ลิงดู จับ ?แบ่งขายบุหรี่? กลางเมืองนครปฐม
..............................................

  เพิ่มเติม

Facebook ศูนย์กฏหมาย

แบบสอบถาม

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบเว็บไซต์
มาก
พอใช้
น้อย

ติดต่อเรา


ศูนย์กฏหมาย กรมควบคุมโรค
อาคาร 8 ชั้น 4 เลขที่ 88/21
หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903318
โทรสาร 02-5903322